An Immunohistochemical Study of Central Nervous System (CNS) Damage in Two Drug Abusers (Synthetic Cannabinoids, Synthetic Cathinones, and Phenethylamine Derivatives)

Presenting section:
Pathology/Biology
Takayama, Mio, Fukuoka JAPAN; Kashiwagi, Masayuki, Fukuoka JAPAN; Matsusue, Aya, Fukuoka JAPAN; Waters, Brian J., Fukuoka JAPAN; Hara, Kenji, Fukuoka JAPAN; Ikematsu, Natsuki, Fukuoka JAPAN; Kubo, Shin-ich, Fukuoka JAPAN