The Infant Injury Database

Presenting section:
Anthropology
Soto Martinez, Miriam E., Houston TX; Wiersema, Jason M., Houston TX; Pinto, Deborrah C., Houston TX; Fleischman, Julie M., Houston TX; Crowder, Christian, Dallas TX; Love, Jennifer C., Washington DC; Derrick, Sharon M., Corpus Christi TX; Greeley, Christopher, Houston TX; Donaruma-Kwoh, Marcella, Houston TX; Bachim, Angela, Houston TX