Pediatric Posterior Rib Terminus Defects: An Investigation of a Potential Mimic of Traumatic Injury

Presenting section:
Anthropology
Wiersema, Jason M., Houston TX; Soto Martinez, Miriam E., Houston TX; Pinto, Deborrah C., Houston TX; Fleischman, Julie M., Houston TX; Wolf, Dwayne A., Houston TX; Sanchez, Aubrie M., Columbus OH